Vergoedingen

Orthopedische (werk)schoenen, semi orthopedische schoenen, voorlopig orthopedische schoenen

Eigen bijdrage

Voor orthopedische schoenen moet u een eigen bijdrage betalen. In 2023 betaalt u €126,00 per paar vanaf 16 jaar en €63,00 per paar tot 16 jaar aan eigen bijdrage. Voor medisch noodzakelijke aanpassingen aan confectieschoenen betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage. Enkele zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage vanuit een aanvullende verzekering. Kijk in de polisvoorwaarden voor de vergoedingen of vraag het aan uw zorgverzekeraar. Soms geldt er een maximumvergoeding. Dat betekent dat de eventuele kosten die boven de maximumvergoeding uitgaan, voor eigen rekening zijn.

Eigen risico

In 2023 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar. De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Verbandschoenen

Eigen bijdrage

Verbandschoenen worden volledig vergoed uit uw basisverzekering. U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2023 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar. De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Aanpassing aan confectieschoenen (ovac)

Eigen bijdrage

De meeste voorzieningen worden volledig vergoed uit uw basisverzekering. U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2023 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar. De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Steunzolen

Steunzolen worden soms (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar waar u recht op heeft.