UWV

Van uw zorgverzekeraar krijgt u in principe alleen een vergoeding voor orthopedische schoenen die u privé draagt. Toch is het mogelijk om orthopedische werkschoenen vergoed te krijgen. Vergoeding van uw werkschoenen verloopt via een aanvraag bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Na goedkeuring worden de schoenen in de regel volledig vergoed. In principe kunt u vervolgens ieder jaar aanspraak maken op een paar werkschoenen. Bij nat en vuil werk is het soms noodzakelijk om een extra paar werkschoenen te hebben, zodat u kunt wisselen. Ook in dat geval kunnen wij via het UWV een wisselpaar aanvragen.

 

Wat is de procedure?

• U dient een aanvraag in bij het UWV. Uiteraard begeleiden wij u bij het invullen.

• Op dit formulier moeten ook de gegevens van uw werkgever staan. Tevens dient de werkgever aan te geven aan welke eisen de werkschoenen moeten voldoen.

• Het aanvraagformulier plus onze offerte stuurt u naar het UWV. Indien noodzakelijk stuurt u een verwijzing van uw bedrijfsarts of specialist mee. Dit mag ook een eerder verstrekte machtiging van uw zorgverzekeraar zijn.

• Na enige tijd ontvangt u een reactie van het UWV. Indien de aanvraag is goedgekeurd stelt u ons op de hoogte. Daarna starten wij de productie.

• Als uw schoenen klaar zijn, tekent u een machtigingsformulier. Hiermee machtigt u ons voor de betaling. Wij declareren vervolgens rechtstreeks bij het UWV. U hoeft het bedrag dan niet meer voor te schieten.