Privacy verklaring

Orthopedie Limburg respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens veilig aan
ons kunt toevertrouwen.
Tijdens uw contacten met Orthopedie Limburg worden bepaalde gegevens van u verzameld en
verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze
gegevens ‘persoonsgegevens’.
Alle informatie over welke persoonsgegevens Orthopedie Limburg verwerkt en hoe Orthopedie
Limburg hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

1. Deze privacy verklaring
2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Orthopedie Limburg van u
3. Waarvoor gebruikt Orthopedie Limburg uw gegevens
4. Met wie delen we uw persoonsgegevens
5. Uw rechten
6. Veiligheidsbeleid van Orthopedie Limburg
7. Minderjarigen
8. Contactgegevens

 

1. Deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Orthopedie Limburg van u
verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de (mobiele) website en andere producten en diensten van Orthopedie
Limburg, gaat u akkoord dat deze privacy verklaring van toepassing is op de door Orthopedie Limburg
verwerkte persoonsgegevens.
Orthopedie Limburg behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te allen tijde te wijzigen.
De van toepassing zijnde versie kunt u steeds op de website van Orthopedie Limburg terugvinden.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Orthopedie Limburg van u

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Orthopedie Limburg verzameld en
verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Orthopedie Limburg verstrekt:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te
kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer,
geboortedatum, woonplaats, BSN of polisnummer van uw verzekering. Naast het vaststellen van de
identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact te kunnen opnemen en te communiceren
met uw zorgverzekeraar.

Medische gegevens – Orthopedie Limburg verwerkt enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn
voor levering en advies over de diensten en/of producten waarvoor u bij ons terecht kunt. Ook
gegevens die nodig zijn om bij uw zorgverzekering te kunnen declareren worden verwerkt.

Orders – Orthopedie Limburg verwerkt informatie betreffende de producten en/of diensten die u
wenst te bestellen.

Gegevens zorgverzekering – Orthopedie Limburg houdt bij bij welke zorgverzekering u aangesloten
bent, en welke pakketten u heeft.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites en chat via onze website:

Bezoekersinformatie – www.orthopedie-limburg.nl maakt gebruik van verschillende technieken om
bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke
pagina’s worden bezocht. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het
informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we
registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Deze
informatie houden we anoniem bij in logbestanden en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke
informatie. De logbestanden worden periodiek geleegd.

Cookies – Naast analytische cookies die www.orthopedie-limburg.nl hiertoe bij bezoekers plaatst,
worden ook functionele cookies gebruikt die ertoe dienen om de veiligheid en het gebruiksgemak
van de website te verhogen. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door
gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze
mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Als u cookies uitschakelt dan zal dit
invloed hebben op het gebruiksgemak van de website.

Contactformulier – Bezoekers kunnen contact opnemen met Orthopedie Limburg via het
contactformulier op onze website. Het contactformulier omvat een aantal verplichte velden,
waaronder een veld voor de naam en het e-mail adres van de bezoeker zodat we contact met u
kunnen opnemen.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Orthopedie Limburg of akkoord te gaan met de
verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te
delen aan Orthopedie Limburg zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van
toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Waarvoor gebruikt Orthopedie Limburg uw gegevens

Orthopedie Limburg verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een behandelovereenkomst die u
met Orthopedie Limburg bent aangegaan. Houd er rekening mee dat het bestellen van onze diensten
en/of hulpmiddelen wordt gezien als een mondelinge overeenkomst.

Uw persoonsgegevens, zoals omschreven onder het vorige punt, worden door Orthopedie Limburg
enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

Contact – Indien nodig nemen we contact met u op naar aanleiding van een vraag van u via onze
website, om een vervolgafspraak te plannen of om bijkomende informatie te vragen betreffende een
dienst en/of product.

Advies bij de keuze van hulpmiddelen – Orthopedie Limburg hecht er belang aan dat u het
hulpmiddel krijgt dat zo goed mogelijk past bij u en uw situatie. Om het hulpmiddel zo goed mogelijk
af te stemmen op uw behoeften maakt Orthopedie Limburg gebruik van uw persoonsgegevens.

Advies gebruik van hulpmiddelen – Het gaat er uiteindelijk om dat het hulpmiddel dat u gebruikt zo
goed mogelijk zijn werk doet. Orthopedie Limburg verwerkt persoonsgegevens om samen met u vast
te stellen of een hulpmiddel voldoet aan uw wensen. Dit kan plaats vinden op basis van telefonische
ondersteuning maar het kan ook voorkomen dat een bezoek bij u thuis nodig is of dat u Orthopedie
Limburg bezoekt.

Levering van hulpmiddelen – Het kan voorkomen dat uw hulpmiddel via PostNL of DHL bij u wordt
bezorgd. Orthopedie Limburg gebruikt uw persoonsgegevens om uw bestelling zo spoedig mogelijk
op het correcte adres te bezorgen.

Controles en aanpassingen – Indien u een hulpmiddel van Orthopedie Limburg gebruikt kan het zijn
dat het hulpmiddel van tijd tot tijd controle nodig heeft en/of aangepast dient te worden.
Orthopedie Limburg houdt bij wanneer het tijd is voor een controle en zal u daarvan op de hoogte
brengen. Daarnaast wordt bijgehouden welke aanpassingen gedaan worden.

Declareren bij de zorgverzekering – Indien de declaratie van uw hulpmiddelen via uw zorgverzekering
verloopt stelt Orthopedie Limburg de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de
betreffende zorgverzekering.

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens

Voorschrijvers – U bent natuurlijk niet zomaar bij Orthopedie Limburg terecht gekomen. Vaak bent u
doorverwezen door een huisarts of specialist. Wij vinden het belangrijk dat de voorschrijver op de
hoogte wordt gehouden over de verstrekking van het hulpmiddel en het gewenste resultaat. Ook kan
het zijn dat er overleg nodig is om tot een juiste verstrekking te komen. In dit kader kan het zijn dat
Orthopedie Limburg persoonsgegevens terugkoppelt naar de betreffende voorschrijver.

Zorgverzekering – Indien de declaratie van uw hulpmiddelen verloopt via de zorgverzekering
stelt Orthopedie Limburg de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende
zorgverzekering.

Leveranciers – Orthopedie Limburg kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met
onze leveranciers wanneer de verwerking door deze leverancier noodzakelijk is voor het
vervaardigen van het hulpmiddel dat voor u is aangemeten. Uiteraard communiceren wij nooit meer
gegevens dan strikt noodzakelijk.

Post – Voor het bezorgen van uw bestelling maakt Orthopedie Limburg gebruik van PostNL. PostNL
gebruikt enkel uw gegevens voor het leveren van uw bestelling.

Instrumentmaker of andere (para) medici – Orthopedie Limburg kan de persoonsgegevens die
verwerkt worden uitwisselen met instrumentmaker of andere (para) medici wanneer dit noodzakelijk
is om producten of diensten op elkaar te laten aansluiten of af te stemmen.

5. Uw rechten

U heeft het recht om op te vragen welke gegevens Orthopedie Limburg van u heeft opgeslagen. U
dient deze aanvraag schriftelijk of per e-mail te doen via onderstaande contactgegevens.

Orthopedie Limburg
Ilona Jacobs
Heerlerbaan 197A
6418 CD Heerlen
info@orthopedie-limburg.nl

Orthopedie Limburg stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk toe. Hierbij wordt altijd een
uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. Orthopedie Limburg brengt hiervoor geen kosten in
rekening.

U kunt altijd aangeven dat bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden. Dit kan via bovenstaande
contactgegevens of telefonisch op nummer 045-3030390.

Ook kunt u aangeven dat Orthopedie Limburg uw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet u
er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige
gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht. We kunnen wel altijd uw dossier stoppen zodat er geen
verdere opvolging en/of communicatie meer plaatsvindt van Orthopedie Limburg naar u.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374,
2509 AJ in Den Haag of op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

6. Veiligheidsbeleid van Orthopedie Limburg

Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen heeft
Orthopedie Limburg een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

Technische maatregelen – Alle middelen en systemen die binnen Orthopedie Limburg worden
ingezet bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat uw privacy optimaal wordt
gewaarborgd.

Organisatorische maatregelen – Alle medewerkers die binnen Orthopedie Limburg
persoonsgegevens verwerken gaan zorgvuldig met uw gegevens om volgens vastgelegde processen.

Wij vragen uw begrip – Om uw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren
of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien u contact met ons opneemt controleren wij uw
identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij u
een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn – Orthopedie Limburg zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig. Hierbij geldt
een termijn van 10 jaar na het plaatsen van uw laatste bestelling.

Datalekken – Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van
uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de toezichthoudende autoriteit. Indien het datalek
mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben nemen we ook direct met u contact op.

Help ons mee – Ondanks alle maatregelen die Orthopedie Limburg heeft genomen om uw gegevens
en uw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht u het
gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij
het zeer als u ons dit laat weten.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Orthopedie Limburg verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen
zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten,
websites,… van Orthopedie Limburg te gebruiken.

8. Contactgegevens

Orthopedie Limburg
Heerlerbaan 197A
6418 CD Heerlen
045-3030390
info@orthopedie-limburg.nl
K.v.K. 63252740