Klanttevredenheid

Wij vinden het belangrijk om de mening van onze klanten over het geleverde product en de dienstverlening te weten, dat helpt ons om onze kwaliteit te waarborgen.
Daarom ontvangt u tijdens uw afspraak onder andere het klanttevredenheidsonderzoek.

Wij willen u vragen om dit klanttevredenheidsonderzoek in te vullen en bij de volgende afspraak het formulier in te leveren. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en alleen ingezet om onze kwaliteit te toetsen en waar nodig te verbeteren. Dit onderzoek is onderdeel van het kwaliteitsprotocol van de zorgverzekeraars, de branchevereniging (NVOS/Orthobanda) en Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH). Tijdens de periodieke controles door zorgverzekeraars, of SEMH, dienen wij de klanttevredenheidsformulieren anoniem te tonen.