Klachtenregeling

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Hier leest u hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Op de eerste plaats raden we aan om u klacht te bespreken met de desbetreffende schoentechnicus. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

  1. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u onderstaande ‘klachtenformulier’ in te vullen en dit naar ons te sturen ter attentie van mevrouw R. de Wilde, Rumpenerstraat 70, 6443 CG Brunssum. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.
  2. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken dan kan het ‘klachtenformulier’ op uw verzoek als klacht worden voorgelegd bij de Klachtencommissie van de branche orthopedische en medische hulpmiddelen. Contactgegevens van de Klachtencommissie zijn: Postbus 120, 3760 AC Soest, 035-6037964, klachten@nvos-orthobanda.nl
  3. Als ook de Klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid van betrokken partijen op te lossen dan kan de klacht worden voorgelegd bij het secretariaat van de SEMH. In dat geval is er sprake van een geschil. Ons bedrijf is een erkend lid van de SEMH* en is als zodanig aangesloten bij de SEMH. Door de SEMH wordt vervolgens haar orgaan, de Geschillencommissie, verzocht een voor beide partijen bindend uitspraak te doen over het geschil.

Wij hopen uiteraard dat het nooit zover hoeft te komen, maar voor u is het goed om te weten dat er een adequate klachtenregeling is.

 

* De SEMH heeft tot doel het kwalificeren van leveranciers in de gezondheidszorg; het bevorderen van het imago in de markt van onderhavige leveranciers en het bieden van waarborgen aan afnemers die gebruik maken van door leveranciers aangeboden diensten. Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen. U kunt de SEMH schriftelijk bereiken via Postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn.

 

klachtenformulier