Corona

Maatregelen rondom het Corona virus – versie 20/03/2020

De genomen maatregelen door de overheid hebben ervoor gezorgd dat we onze reguliere werkwijze moeten aanpassen zodat we uw gezondheid en die van onze medewerkers zoveel mogelijk kunnen beschermen.

Het Zuyderland ziekenhuis heeft besloten om de gezamenlijke spreekuren te laten vervallen. Als er sprake is van urgente zorg neemt de betreffende arts contact op met ons en wordt er besproken hoe we de gevraagde zorg kunnen leveren op een veilige manier.

Onze hoofdlocatie in Heerlen blijft geopend voor urgente zorg en het afleveren van schoenen en steunzolen die klaar zijn, deze afspraken vinden plaats zonder fysiek pasmoment.

Urgente zorg is de zorg voor mensen waarbij de mobiliteit in het gedrang komt. Dit zal door onze maatnemers bekeken worden op het moment dat u contact opneemt voor een afspraak. Indien nodig wordt dit besproken met de verwijzend arts.

Alle reguliere afspraken zijn inmiddels verplaatst naar een later tijdstip. Als u van mening bent dat uw reguliere afspraak ook telefonisch kan doorgaan dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons.

 

Indien het noodzakelijk is dat een afspraak toch kan doorgaan nemen we de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

  • We hanteren de hygiëne richtlijnen van het RIVM
  • We schudden geen handen
  • We werken met gescheiden spreekuren en langere afspraaktijden waardoor het aantal contacten ook tussen klanten beperkt wordt
  • Indien u last heeft van koorts, hoesten, niezen of kortademigheid bel dan altijd uw afspraak met ons af, we maken dan een nieuwe afspraak zodra u weer genezen bent

Mochten de richtlijnen vanuit de overheid veranderen dan zullen we bovenstaand beleid op gepaste manier aanpassen.